De Training

Vanaf batch 29 zijn er twee bestuursleden van de stichting Nico vd Poel & Pieter Wijkmans, gestart met het Coachen van de studenten tijdens hun stage periode.

 

De bedrijven hebben een begeleider / vertrouwenspersoon die de studenten tijdens de stage periode begeleid.

Aanvullend hierop worden de studenten begeleid in het maken van een presentatie & verslag van de stage periode door de coaches van de stichting en beoordelen deze aan het einde van de 6 maand studie het report.

Daarnaast gaan de coaches elke maand met de hele batch op bezoek bij andere leerzame bedrijven zodat ze tijdens hun stage periode een breder inzicht verkrijgen dan alleen het bedrijf waar ze hun stage uitvoeren.

De coaches zijn ervaren docenten in horticultuur / agricultuur die met veel passie en toewijding de studenten zoveel mogelijk bijbrengen.