Geschiedenis:

Gemeente Haarlemmermeer heeft sinds 1992 een stedenband met de gemeente Cebu City op de Filipijnen. De activiteiten, die werden opgezet voor deze stedenband werden gecoördineerd vanuit de Vereniging Haarlemmermeer-Cebu. ( V.H.C.) Het oorspronkelijke doel van de V.H.C. was:

Uitwisseling en Overdracht van Kennis.

Vanuit die intentie is het stageproject opgezet in 2004.

Eind 2010 is besloten het stageproject te verzelfstandigen en is de Stichting Stagiaires Cebu (SSCebu) opgericht.

Kamer van Koophandelsnummer: 51486660.

In 2008 werd Gerard Stokman (links) gehuldigd door de vice-burgemeester van Cebu. Een blijk van waardering voor zijn inzet voor de vriendschapsband.