Geschiedenis:

Gemeente Haarlemmermeer heeft sinds 1992 een stedenband met de gemeente Cebu City op de Filipijnen. De activiteiten, die werden opgezet voor deze stedenband werden gecoördineerd vanuit de Vereniging Haarlemmermeer-Cebu. ( V.H.C.) Het oorspronkelijke doel van de V.H.C. was:

Uitwisseling en Overdracht van Kennis.

Vanuit die intentie is het stageproject opgezet in 2004.

Eind 2010 is besloten het stageproject te verzelfstandigen en is de Stichting Stagiaires Cebu (SSCebu) opgericht.

Kamer van Koophandelsnummer: 51486660.

In 2008 werd Gerard Stokman (links) gehuldigd door de vice-burgemeester van Cebu. Een blijk van waardering voor zijn inzet voor de vriendschapsband.


In 2018 leek het er even op dat de stichting zou moeten stoppen.

Doordat de toenmalige woning in Rijsenhout, waar de studenten al jaren tijdens hun 6 maandelijkse stage in verbleven werd opgeëist door de woningbouw vereniging ontstond er een woelige periode van onzekerheid en mogelijk gedwongen moeten stoppen met SSCebu.

De stichting zou zodoende na batch 29 geen nieuwe groep meer kunnen herbergen.

Gelukkig is er toch een woning gevonden in Rijsenhout  waardoor eind 2018 de verhuizing kon worden ingezet. Diverse bestuursleden van de stichting en de huidige batch 29 hebben veel werk verricht waardoor de nieuwe batch 30 uit Cebu als eerste de nieuwe woning kon betrekken.

                                                                                                                                        Het oude adres: Sloppenbrugge Rijsenhout ( foto batch 18) 


Nieuwjaar receptie voor omwonenden Januari 2019.

In januari heeft de stichting een welkomst receptie voor de omwonenden georganiseerd.

Alle direct omwonenden waren aanwezig en konden kennismaken met de studenten.

Tijdens een drankje en een heerlijk Filipijns hapje werden de buren op de hoogte gebracht van het doel en de stichting.

Het werd een gezellige aangelegenheid wat de omwonenden als erg positief ervaren hebben.

 


Bestuursleden                                                                                              2019

Nadat Gerard Stokman een oplossing had gevonden betreffende een woning werd  tijdens een reguliere vergadering het bestuur besproken.

Het bestuur was al in jaren niet gewijzigd en zo werd aan huidige bestuursleden gevraagd of ze hun functie wilde voortzetten en aan vrijwilligers gevraagd die al werkzaam waren bij de stichting of ze lid wilden worden.

Zodoende werd het bestuur uitgebreid van het huidige 5 naar 9 leden.

Bestuursleden 2019: Gerard stokman, Ina Marsman, Bart Zwaan, Nimfa Navoa, Cathy B Boltron, Nico van der Poel, Pieter Wijkmans, Rob de Groot, Eric Groenendijk.

 


Bestuursleden bezoeken Fillipines, CTU & VSU                                      2020

Januari 2020 Gerard en de Trainers van het bestuur Nico & Pieter bezoeken de Filippijnen, samen met hun wederhelft, om de CTU-scholen in Barilli, VSU in Baybay Leyte, te leren kennen.
Een ander bestuurslid, Rob, deed eind 2019 ook een kort bezoek aan de scholen.
Nu is het bestuur goed geïnformeerd over de cultuur en scholen en heeft het een goed inzicht om de juiste beslissingen te nemen voor de studenten terwijl ze in Nederland verblijven en werken.

In April verlaat Cathy Boltron SSCebu.                                                                                                                                                   2020

In September verlaat Rob de Groot SSCebu.                                                                                                                                        2020


Covid-19 werd op 11 maart 2020 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen tot een pandemie,

een wereldwijde epidemie.

De reden waarom er geen studenten hebben deelgenomen aan het programma van SSCebu.in 2021.

Studenten kregen geen toestemming van de CHED uitgezonden te worden naar het buitenland.

Commission on Higher Education (CHED) 

 

2021