Gebeurtenissen / special events

 

In de maand Januari 2019 heeft Gerard Stokman de Burgemeester Onno Hoes uitgenodigd op de nieuwe woning locatie in Rijsenhout.

De studenten wisten van niets, en waren erg onder de indruk dat ze de Burgemeester op bezoek zagen komen.

De Burgemeester toonde interesse in het project van de stichting en hoe de huisvesting toch tot een goed eindresultaat heeft geleid.

Aanwezigen tijdens het bezoek van de Burgemeester Haarlemmermeer aan de woning in Rijsenhout, Gerard Stokman, Nico v.d. Poel en studenten batch 30.

 

In Januari 2019 Gerard Stokman invited the Mayor of the Haarlemmermeer, Onno Hoes at the home location of the students.

The students did not knew he was invited and were were very impressed and honored to meet him.

 

The Mayor showed interest in the project of the foundation and how the housing nevertheless led to a good end result.

Attendees during the mayor Haarlemmermeer's visit to the home in Rijsenhout, Gerard Stokman, Nico v.d. Poel and student batch 30.

Januari 2023

Bestuursleden SSCebu bezoeken de filipijnse ambasade in DenHaag 

Board members SSCebu visit the Philippine embassy in The Hague

 

Tekst geschreven door ambassade:

De stichting Stagiaires Cebu onder leiding van haar voorzitter, de heer Gerard Stokman, deed op 3 Februari een beroep op ambassadeur J. Eduardo Malaya om de ambassade op de hoogte te houden van hun on-the-job training programma voor Filipijnse universiteitsstudenten in Cebu en Leyte en bracht bereidheid om het programma te hervatten dat tijdens de CoVid-19 pandemie werd stopgezet.

Bij hen was ambassadeur Saskia de Lang, voormalig Nederlands ambassadeur op de Filippijnen.

De Gemeente Haarlemmermeer waar de heer Stokman woont, heeft een zusterstad / gemeentelijke betrekkingen met Cebu City sinds 1992. Krachtens deze overeenkomst werd de SSCebu stichting opgericht om onderwijsuitwisselingen tussen de twee steden aan te bieden en te vergemakkelijken. In 2004 Starte SSCebu een stageprogramma voor tuinbouwstudenten van de Cebu technological University, dat in 2014 werd uitgebreid met studenten van de Visayas State University in Leyte. Gedurende een programma van 6 maanden trainen de studenten op tuinbouwbedrijven  in de Haarlemmermeer. Zo’n 260 studenten hebben door de jaren heen van het programma geprofiteerd.

Ambassadeur Malaya prees de stichting Stagiaires Cebu voor hun belangrijke bijdragen aan de mens tot mens opdrachten tussen de Filipijnen en Nederland. Nl is zeer geavanceerd op het gebied van tuinbouw, en hand on blootstelling aan geavanceerde technologieën op dit gespecialiseerde gebied zijn waardevolle ervaringen voor de deelnemende studenten en helpen de competentie van de Filipijnen op het gebied van tuinbouw te versterken”zei hij.

Ambassadeur Malaya werd bij de bijeenkomst vergezeld door eerste secretaris Nomer B.Ado en cultureel ambtenaar Elea V O Perez.

 

Text written by embassy:

The Foundation Interns Cebu under the leadership, led by it's presedent Mr. Gerard Stokman, on February 3, appealed to Ambassador J. Eduardo Malaya to keep the Embassy informed about their on-the-job training program for Philippine university students in Cebu and Leyte and brought readiness to resume the program that was halted during the CoVid-19 pandemic.
With them was ambassador Saskia de Lang, former Dutch ambassador to the Philippines.
The Municipality of Haarlemmermeer where Mr. Stokman resides has had sister city/municipal relations with Cebu City since 1992. Under this agreement, the SSCebu foundation was established to offer and facilitate educational exchanges between the two cities. In 2004, SSCebu started an internship program for horticultural students from Cebu Technological University, which was expanded in 2014 to include students from Visayas State University in Leyte. During a 6-month program, the students train at horticultural companies in the Haarlemmermeer. Some 260 students have benefited from the program over the years.
Ambassador Malaya praised the Cebu Interns Foundation for their important contributions to people-to-people engagements between the Philippines and the Netherlands. Nl is very advanced in the field of horticulture, and hand on exposure to cutting-edge technologies in this specialized field are valuable experiences for the participating students and help strengthen the competence of the Philippines in horticulture,” he said.
Ambassador Malaya was joined at the meeting by First Secretary Nomer B.Ado and Cultural Officer Elea V O Perez.